Allah berfirman,
“Dan janganlah kamu mendekati zina” (QS. Al-Isra: 32)

Ini adalah bunyi ayat Al-Qur’an yang mulia. Jika manusia menyadari kandungan ayat tersebut, niscaya penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual pasti tidak ada.

Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahaya zina, sodomi, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hubungan seks dalam hadistnya yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar

“Tidak akan tampak akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh suatu kaum yang menyebabkan mereka dilaknat kecuali dalam diri mereka akan tersebar penyakit sampar, dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka” (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah)

Sungguh benar apa yang diucapkan Rasulullah. Seberapa besar musibah yang diderita oleh orang-orang yang menentang syariat Allah?

Iklan