Tempat yang paling dibanggakan di dunia

adalah yang mempunyai penerangan

dan sebaik-baik teman duduk sepanjang masa adalah buku

Saya berpesan kepada anda untuk melakukan kegiatan dan tidak hanya duduk berpangku tangan, malas, dan menyerah pada kekosongan waktu. Bangkitlah anda untuk membersihkan rumah atau perpustakaan anda. Tunaikanlah pekerjaan anda; shalatlah; dan bacalah Kitabullah atau bacaan yang berguna. Dengarkanlah kaset yang berisikan rekaman yang bermanfaat atau duduklah bersama tetangga dan teman anda, lalu berbicaralah dengan mereka seputar hal-hal yang dapat mendekatkan anda sekalian kepada Allah AWT. Bila anda melakukan hal terebut, niscaya anda akan menemukan kebahagiaan dalam hati anda, kelapangan dada, dan kegembiraan, dengan izin Allah. Waspadalah anda, jangan sampai anda menyerah pada kekosongan waktu atau pengangguran, karena sesungguhnya hal ini akan mewariskan kepada anda kesusahan, kecemasan, keraguan, kebimbangan, dan kekeruhan yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan melakukan aktivitas kerja.

Anda harus memperhatikan penampilan anda, sehingga anda tetap terlihat cantik, harum di dalam rumah, serta terlihat rapi dan bersih tempat duduk anda. Anda harus menyambut suami anda dengan akhlak yang baik; begitu pula terhadap anak-anak anda, saudara-saudara anda, kaum kerabat anda, dan teman-teman anda, saudara-saudara anda, kaum kerabat anda, dan teman-teman anda dengan senyum keraahan dan dada yang lapang.

Saya peringatkan kepada anda terhadap perbuatan durhaka, kerena sesungguhnya perbuatan durhaka itu akan mewariskan kesedihan pada diri anda. Terlebih lagi kedurhakaan yang sering dilakukan oleh banyak wanita, seperti mengumbar pandangan kepada hal-hal yang diharakan atau memperlihatkan perhiasan, berduaan dengan lelaki yang bukan muhrim, mencaci, melaknat, dan mengumpat, atau mengingkari hak suami dan tidak mengakui kebaikannya. Sesungguhnya hal-hal tersebut termasuk dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh kaum wanita, kecuali wanita yang dihindarkan oelh Allah darinya berkat rahmat-Nya. Oleh karena itu, hati-hatilah, jangan sampai anda membuat Tuhan yang menciptakan anda marah kepada anda. Bertakwalah kepada Allah SWT, karena sesungguhnya takwa kepada-Nya akan menjamin terealisasinya kebahagiaan dan kepuasan dalam hati sanubari anda.

Kata Mutiara Hari Ini :

Apabila kesusahan datang menerpa diri

dan kecemasan bertumpang tindih menghimpit anda,

ucapkanlah: “Laa ilaaha illallah”

Iklan