Apabila anda selesai mengerjakan shalat fardhu, maka hendaklah beristighfar dan memohon dimasukkan surga serta berlindung dari api neraka. Selain itu, membaca ayat kursi, surat al-Ikhlas, bertasbih dan membesarkan nama Allah. Demikian itulah beberapa dzikir yang disebutkan dalam sunnat nabawi, yang dihukumi sebagai sunnat mu’akkadah. Berikut ini beberapa bacaan yang perlu dibaca seusai mengerjakan shalat:

  • Istighfar yang dibaca 3 kali

Astagfirullah

  • Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram

“Ya Allah, Engkau Yang Maha Sejahtera, dan dari-Mu segala kesejahteraan. Maha Mulia Engkau Ya Allah, Dzat yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan”

  • la ilaaha illallahu wah dahu la syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ‘ala kulli syaiing qadir (Dibaca sebanyak 10 kali)

“Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya segala kekuasaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan serta Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

  • Allaahumma ajirnii minan naar (Dibaca seusai shalat subuh)

“Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka”

  • Allaahumma inni asalukal jannah, allaahumma ajirni minan naar (Dibaca setelah shalat maghrib sebanyak 7 kali)

“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka”

  • Allaahumma a’inni ‘ala dzikrika, wa syukrika, wa husni ‘ibadatika

“Ya Allah bantulah aku untuk berdzikir dan bersyukur  serta beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya”

  • Membaca Ayat Kursi (Al-Baqarah : 255)
  • Membaca tasbih, tahmid dan tahlil masing-masing sebanyak 33 kali dengan penuh tuma’ninah disertai pengagungan kepada-Nya. Lebih afdal lagi jika menghitungnya dengan jari-jemari daripada alat (tasbih) di dalam melakukannya.
  • Setelah itu, berdoa kepada Allah SWT sesuai dengan kehendak hati untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini hendaklah senantiasa memperhatika etika berdoa sembari mengangkat kedua tangan secara khusyu’. Doa di awali dan di akhiri dengan mengucapkan pujian kepada Allah SWT dan shalawat pada Nabi Saw
Iklan