Jika engkau berjuang meraih kemuliaan

janganlah puas dengan cita-cita yang masih berada di bawah bintang

Sesungguhnya menjauh dari Allah tidak akan membuahkan, kecuali hanya kepahitan. Anugerah kecerdasan, kekuatan, kecantikan, dan pengetahuan anda semuanya, akan berubah menjadi bencana dan musibah bila anda terlucuti dari taufik Allah dan tidak mendapat berkah-Nya. Karenanya, jauh sebelum itu Allah memperingatkan manusia akan kesudahan yang mengerikan lagi mengejutkan ini.

Adakalanya saat anda berjalan, tiba-tiba ada mobil tak terkendali, kemudian meluncur ke arah anda seakan-akan hendak melumat diri anda dan menghabisi nyawa anda. Dalam keadaan seperti ini, anda tentu harus menyelamatkan diri dan menghindar dengan cepat. Allah juga bermaksud memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya bila mereka menghadapi tikungan-tikungan maut seperti ini dan memerintahkan kepada mereka untuk mencari jalan selamat dengan kembali kepada-Nya semata sesegera mungkin.

“Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu  menhadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. (QS. Adz-Dzariyaat: 50-51)

Hal ini merupakan sikap tobat seorang hamba yang menuntutnya untuk memperbarui dirinya, kembali menata kehidupannya, dan membangun kembali hubungan dengan Tuhannya secara lebih baik dan penuh konsekuensi. Ia juga berjanji akan lebih keras lagi beramal baik sebagaimana yang dipesankan dalam doa berikut :

“Allahumma anta rabbii laa ilaha illaa anta khalaqtanii wa anaa abduka wa anaa alaa ahdika mastatha’tu, a’uudzu bika min syarri maa shona’tu, abuu’u laka bi ni’matika ‘alayya, wa abuu’u laka bi dzanbii faghfirlii, fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.”

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Engkau. Engkau telah menciptakan diriku, aku adalah hamba-Mu dan teah bejanji mentaati-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan hal yang telah kulakukan. Aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan aku mengakui pula dosa-dosa yang telah kulakukan. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa, selain Engkau”

Kata Mutiara Hari Ini

Jika anda merasa gugup dalam mengerjakan suatu perbuatan

jangan sampai anda berputus asa, jangan cemas

dan jangan pula sampai anda meragukan

bahwa jalan keluar pasti akan datang

Iklan