Jika engaku tertimpa bencana masa

maka mohonlah pertolongan

kepada yang Maha Esa lagi Mahakuasa

Wanita muslim yang shaleh adalah wanita yang pandai mempergauli suaminya dengan baik dan taat kepadanya sesudah taat kepada Tuhannya. Rasulullah saw memuji wanita yang bepekerti demikian dan menjadikannya sebagai wanita ideal yang pantas diperebutkan oleh lelaki untuk dijadikan istrinya. Rasulullah saw pernah ditanya : “Siapakah wanita yang paling baik?” Beliau menjawab:

“Yaitu wanita yang menyenangkan suami bila suaminya memandangnya, taat kepada suami bia memerintahnya, tidak pernah menentang bia dirinya diinginkan oleh suaminya, dan tidak pernah menggunakan harta suaminya untuk hal yang tidak disukainya”

Rasulullah saw mensyariatkan masuknya seorang wanita ke dalam surga dengan keridhaan suaminya. Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a yang telah mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

“Wanita manapun yang meninggal dunia, sedang suaminya ridha kepadanya, niscaya dia akan masuk surga”

Untuk itu, jadilah diri anda wanita itu, niscaya anda akan bahagia.

Kata Mutiara Hari Ini

Di sana ada suatu tempat di barisan terdepan

tetapi menuntut anda untuk menambah peningkatan

dan kesempurnaan dalam setiap hal yang anda amalkan

Iklan