Sesungguhnya Tuhan yang memberimu kecukupan

pada hari kemarin

Dia pulalah yang akan memberi kecukupan kepadamu

pada hari esokmu

Maukah apabila saya tunjukkan kepada anda wanita calon penghuni surga? Inilah dia wanita yang berkulit hitam yang pernah datang kepada Rasulullah saw, lalu berkata : “Aku menderita penyakit ayan dan aku sangat khawatir jika auratku tersingkap saat penyakitku sedang kumat, maka berdoalah engkau untukku kepada Allah SWT (agar Dia berkenan menyembuhkan penyakitku). Rasulullah saw pun bersabda :

“Jika engkau mau bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun jika engaku mau sembuh, aku akan berdoa agar Allah SWT menyembuhkan penyakitmu”

Wanita tersebut berkata : “Aku lebih memilih untuk bersabar saja, akan tetapi aku sangat khawatir jika auratku tersingkap saat penyakitku sedang kumat. Karenanya tolong doakan aku agar auratku tidak tersingkap saat penyakitku sedang kumat” Rasulullah saw pun berdoa untuk wanita tersebut

Wanita ini adalah seorang yang mukmin lagi bertakwa. Dia ridha dengan cobaan yang selalu menimpanya dalam kehidupan dunia yang fana ini karena mengharapkan surga sebagai imbalannya. Sesungguhnya dia beroleh keuntungan dalam jual belinya sehingga ia menjadi calon penghuni surga. Akan tetapi dia menolak bila orang lain melihat auratnya saat ia dalam keadaan ayan, karena hal ini tidak layak bagi seorang wanita muslim yang pemalu lagi bertakwa. Sesudah itu apa yang harus kita katakan kepada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yaitu mereka yang mahir dalam seni memperlihatkan kecantikan tubuhnya, bahkan berupaya keras menanggalkan kerudung malunya dan berupaya keras untuk membuka bagian-bagian yang memikat lawan jenisnya?

Kata Mutiara Hari Ini

Hentikanlah kecemasan anda

tegarlah, dan hadapilah kenyataan dengan hati yang tabah

berbuatlah sesuatu agar anda tetap hidup

Iklan