• Beribadah kepada Allah dianggap sebagai beban dan kewajiban
  • Menuntut ilmu syariat dianggap sebagai kegiatan yang menyibukkan
  • Bersedekah dan beramal dianggap sebagai pengeluaran
  • Bangun pada sepertiga akhir malam dirasa sebagai kesulitan
  • Membayar zakat dirasakan sebagai penguras kekayaan
  • Harta dan kekayaan dianggap sebagai milik pribadi
  • Bekerja setiap hari dianggap sebagai upaya untuk mencari kehidupan
Iklan