Hadist palsu dengan ciri seperti ini sangat banyak seperti dalam hadist palsu berikut :

“Barangsiapa yang mengucapkan ‘La ilaha illallah’, maka Allah akan menciptakan dari kalimat ini seekor burung yang memiliki 70.000 idah. Tiap-tiap lidah mampu berbicara dengan 70.00 bahasa, dan (setiap lidah dengan berbagai bahasanya) memintakan ampun kepada Allah bagi orang tersebut. Barangsiapa melakukan begini dan begitu maka dia akan dianugerahi 70.000 kota di surga. Di tiap-tiap kota terdapat 70.000 istana. Di tiap-tiap istana ada 70.000 bidadari bermata jeli”

Penyebutan pahala yang jelas berlebih-lebihan semacam ini menggambarkan pemalsunya berada dalam dua kemungkinan, mungkin dia berada dalam puncak kebodohan dan kedunguan, atau dia adalah orang kafir zindiq yang bermaksud menghinakan Rasulullah saw dengan ucapan-ucapan ngawur yang disandarkan kepada beliau.

Iklan