Rabbana waj’alna muslimaini laka wamin zurriyatina ummatam muslimatal lak ( QS. Al-Baqarah : 128 )

Artinya :

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau

Iklan